Colofon

De Wit Holding B.V.

Postvak 60, 5700 AB Helmond
Industrial Zone 9081
Gerstdijk 17, 5704 RG Helmond
Nederland

Tel. +31 (0) 492 58 88 88
Fax. +31 (0) 492 54 75 85
E-Mail: info@dewit-helmond.nl

Handelsregister: KvK Eindhoven
Registernummer: 17 09 08 18

Vertegenwoordigingsgerechtigde algemeen directeur: Willem van Zantvoort
BTW-nummer: NL 001 353 627 B01

Auteursrecht

Alle teksten, afbeeldingen en andere op de internetpagina gepubliceerde werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Elke vermenigvuldiging, verspreiding, opslag, overdracht, verzending, weergave of doorgeven van de inhoud is zonder de schriftelijke toestemming van De Wit Holding B.V. uitdrukkelijk verboden.

Online geschillenbeslechting (OG)

Informatie over de online geschillenbeslechting: de Europese Commissie stelt een platform beschikbaar voor online geschillenbeslechting (OG). Dit platform moet dienen als ingang voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Het platform is onder http://ec.europa.eu/consumers/odr/ bereikbaar.

We nemen niet deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.